Home Page Image
 
 


EPBRS posėdžiai

EPBRS posėdžiai vyko pirmininkaujančiose ES šalyse nuo 1999 metų, kas pusė metų (ES šalių pirmininkavimas keičiasi kas pusė metų):

1. Suomija: Ivalo, 1999 11 21-23, konferencija “Šiaurinis bioįvairovės išmatavimas, nuo arktinių iki borealinių ekosistemų

2. Portugalija: Ponta del Gada, 2000 05 14-16, konferencija “Salos ir archipelagai: Europos bioįvairovės aspektai žvelgiant nuo Atlanto”, priėmusi deklaraciją.

3. Prancūzija: Montpelje (Montpellier), 2000 12 04-06, konferencija “Bioįvairovės tyrimai, susiję su invazijų biologija”, priėmusi deklaraciją.

4. Švedija: Sigtuna, 2001 06 10-12, konferencija “Vandens ir miško bioįvairovė – mokslo parama ekosisteminiam požiūriui”, priėmusi deklaraciją ir kitus dokumentus.

5. Belgija: Briuselis, 2001 12 02-04, konferencija “Mokslo įrankiai bioįvairovės apsaugai – monitoringas, modeliavimas ir eksperimentai”, priėmusi deklaraciją ir kitus dokumentus.

6. Ispanija: Almerija, 2002 05 11-13, konferencija “Grėsmės Europos paveldui – Viduržemio ekosistemų bioįvairovė”, priėmusi deklaraciją ir kitus dokumentus.

7. Danija: Silkeborgas, 2002 10 04-06, konferencija “Nojaus laivo auditas – mokslu pagrįstas bioįvairovės monitoringas”, priėmusi deklaraciją ir kitus dokumentus.

8. Graikija: Mitimna, 2003 05 23-26, konferencija “Biotos resursai besikeičiančiame pasaulyje: mokslas tobulesniam valdymui”, priėmusi deklaraciją ir kitus dokumentus.

9. Lenkija: Bialovieža, 2003 07 06-08, konferencija “Bioįvairovės tyrimų strategija ir struktūra stojančiose į ES šalyse ir šalyse-kandidatėse”, priėmusi deklaraciją ir apsvarsčiusi kitus dokumentus.

10. Italija: Florencija, 2003 11 20-24, konferencija “Žemės ūkio ir gamtinių ekosistemų genetinė įvairovė: įvertinimas, supratimas ir valdymas”, priėmusi deklaraciją ir kitus dokumentus.

11. Airija: Kilarnis (Killarney), 2004 05 21-24, konferencija “Tvarūs gyvenimo šaltiniai ir bioįvairovė: siekiant 2010 m. tikslo Europos bioįvairovės strategijoje”, priėmusi deklaraciją ir kitus dokumentus. Visų ankstesnių EPBRS posėdžių rekomendacijos ir kiti svarbūs dokumentai pateikti EPBRS Airijos posėdžio svetainėje.

12. Nyderlandai: Amsterdamas, 10-13 12 2004, konferencija “Bioįvairovės tyrimai kurie reiškia!”, paruošusi keletą dokumentų.

13. Vengrija: Budapeštas, 2005 kovo 31 - balandžio 4 , konferencija “Bioįvairovės vertinimas žemėvaizdžio skalėje, mastelio problemos”, parengusi Bioįvairovės tyrimų veiksmų planą ir rekomendacijas.

14. Belgija: Briuselis, 2005 balandžio 18, seminaras apie naujausius tyrimus, skirtus bioįvairovės duomenų surinkimui ir vertinimui, (Workshop on Innovative Research for Biodiversity Data Aquisition & Assessment) parengęs rekomendacijas.

15. Didžioji Britanija: Aviemore, 2005 spalio 2-5, patvirtintos EPBRS rekomendacijos dėl Klimato kaitos ir bioįvairovės apsaugos.

16. Austria, Viena, 2006 kovo 10 - 11, patvirtintos rekomendacijos dėl Europos kalnų bioįvairovės: tyrimų, stebėsenos, tvarkymo.

17. Suomija, Helsinkis, 2006 lapkričio 16-19, priimta Hanasaari deklaracija dėl bioįvairovės tyrimų bei rekomendacijos:

18. Vokietija, Leipcigas, 2007 gegužės 4-7, priimtos rekomendacijos:

19. Portugalija, Porto, 2007 lapkričio 7-9, priimta rekomendacija dėl "Gyvenimas mėlynoje planetoje: bioįvairovės tyrimai ir nauja Europos jūrinė politika" bei pareiškimas dėl "Jūrų bioįvairovės tyrimų, padedančių integruotai Europos jūrinei politikai".

20. Slovėnija, Brdo, 2008 sausio 16-18, priimta rekomendacija "Vanduo gyvybei: tyrimų prioritetai saugant gėlų vandenų bioįvairovę"

21. Prancūzija, Paryžius, 2008 lapkričio 17-21, priimta rekomendacija dėl Bioįvairovės ir pramonės.

22. Čekijos respublika, Průhonice, 2009 gegužės 19-20, priimta rekomendacija "Pasaulio bioįvairovė ir Europos taksonomija. Strategijos taksonomijoje: tyrimai besikeičiančiame pasaulyje"

23. Švedija, Visby, 2009 rugsėjo 29 - spalio 1, priimta rekomendacija dėl bioįvairovės apsaugos tikslų po 2010

24. Ispanija, Maljorka, 2010 balandžio 13-15, konferencija "Evoliucija ir bioįvairovė: evoliucinis bioįvairovės pagrindas ir jo galimybės prisitaikyti prie globalių pokyčių"

25. Belgija, Briuselis, 2010 lapkričio 16-19, konferencija "Pozityvios bioįvairovės vizijos". Konferencijos vaizdo ir kitą informacinę medžiagą galite rasti konferencijos svetainėje http://www.positivevisionsforbiodiversity.org/

26. Budapeštas, Vengrija, 2011 balandžio 26-30, tema "Tyrimų prioritetai siekiant išlaikyti ekosistemų teikiamą naudą".