Home Page Image
 
 


Apie EPBRS

Europos Bioįvairovės Tyrimų Strategijos Platforma (European Platform for Biodiversity Research Strategy - EPBRS) yra mokslininkų ir politikų forumas, siekiantis padidinti bioįvairovės tyrimų efektyvumą savo šalyse ir visoje Europoje, prisidėti prie bendros Europos Mokslinių Tyrimų Erdvės (European Research Area - ERA) kūrimo bioįvairovės tyrimų srityje, skatinti geriausio patyrimo ir žinių apie mokslinius bioįvairovės apsaugos pagrindus sklaidą bei užtikrinti mokslo indėlį į bioįvairovės praradimo sustabdymą iki 2010 metų, numatytą Bioįvairovės konvencijoje (Convention on Biological Diversity - CBD). Tai neformali požiūrių ir idėjų keitimosi platforma, siekianti plėtoti bioįvairovės tyrimų strategiją Europoje.

EPBRS posėdžiai vyko pirmininkaujančiose ES šalyse nuo 1999 metų, kas pusė metų (ES šalių pirmininkavimas keičiasi kas pusė metų).