Home Page Image
 
 


2005 balandžio 27d. Seminaras "ES Buveinių direktyvos priedų buveinės ir rūšys Lietuvoje: duomenys ir tyrimai 2001 – 2006 m"

2005 balandžio 27 11:00-17:00
Vieta: Juozapavičiaus 9, 4-as aukštas, Kolegijų salė
Lietuvos bioįvairovės tyrimų forumo seminaras

ES Buveinių direktyvos priedų buveinės ir rūšys Lietuvoje: duomenys ir tyrimai 2001 – 2006 m.


Organizuoja: Aplinkos ministerija, Botanikos institutas, VU Ekologijos institutas

Remia: ES 5BP projektas Bioplatform (www.bioplatform.info; www.ekoi.lt/info/bioplatform/LBTF.htm)


Seminaro tikslai

* įvertinti turimus duomenis apie Europinės svarbos buveinių ir direktyvos II, IV ir V priedų rūšių būklę, kuri turės būti pateikta 2007 m. ataskaitoje Europos Komisijai;
* nustatyti svarbiausias informacijos spragas;
* aptarti leidinio apie Europinės svarbos rūšis Lietuvoje parengimo galimybes ir preliminarų ekspertų-autorių sąrašą;
* apsvarstyti galimybes sukurti Buveinių direktyvos priedų rūšių ir buveinių duomenų bazę / registrą.

Programa

10.30 – 11.00: Dalyvių registracija, kava

11.00 – 11.05: Eduardas Budrys. Įžanga.

11.05 – 11.30: Gabor Szilagyi (Phare projekto "Nykstančių floros ir faunos rūšių bei jų arealų apsauga, įgyvendinant CITES, Berno ir Bonos konvencijas bei susijusius ES teisės aktus" grupės vadovas)
Duomenų bazių svarba rūšių apsaugai (Importance of biotic databases in species protection) (0.7 MB)

11.30 – 12.00: Algirdas Klimavičius (AM Gamtos apsaugos departamentas)
ES šalių-narių atsiskaitymo apie Buveinių direktyvos vykdymą tvarka (0.2 MB)

12.00 – 12.30: Valerijus Rašomavičius (Botanikos institutas)
ES svarbos buveinės Lietuvoje (3.3 MB)

12.30 – 13.00: Alius Ulevičius (Lietuvos teriologų draugijos pirmininkas)
Europinės svarbos sausumos stuburinių (žinduolių ir varliagyvių) rūšys (48 MB)

13.00 – 14.00: Pietūs

14.00 – 14.30: Tomas Virbickas (VU Ekologijos institutas)
ES svarbos apskritažiomenių ir žuvų rūšys (0.2 MB)

14.30 – 15.00: Kęstutis Arbačiauskas (VU Ekologijos institutas)
Europinės svarbos vandens bestuburių rūšys (0.4 MB)
Dalius Dapkus (Lietuvos entomologų draugijos prezidentas)
Europinės svarbos sausumos bestuburių rūšys (0.2 MB)

15.00 – 15.30: Zigmantas Gudžinskas (Botanikos institutas)
Europinės svarbos augalų rūšys (28 MB)

15.30 – 16.00: Kava

16.00 – 16.30: Liutauras Raudonikis (VU Ekologijos institutas)
Naujo Lietuvos saugomų rūšių sąrašo sudarymas (0.1 MB)

16.30 – 17.00: Diskusija, tolesnių darbų aptarimas

Dalyviai

Džiugas Anuškevičius

Aplinkos ministerija, GAD

Kęstutis Arbačiauskas

VU Ekologijos institutas

Vidmantas Bezaras

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba

Marija Biteniekytė

VU Gamtos fakultetas

Aušra Briliūtė

VU Gamtos fakultetas

Ana Budrienė

VU Ekologijos institutas

Eduardas Budrys

VU Ekologijos institutas

Aloyzas Burba

VU Ekologijos institutas

Dalius Dapkus

Vilniaus pedagoginis universitetas

Zigmantas Gudžinskas

Botanikos institutas

Darius Jakševičius

ŠU Botanikos sodas

Marija Jankauskienė

Žemaitijos Nacionalinis Parkas

Algirdas Klimavičius

Aplinkos ministerija, GAD

Edita Lydienė

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba

Vidmantas Malinauskas

Kaišiadorių savivaldybė

Vytautas Naruševičius

Aplinkos apsaugos agentūra

Remigijus Noreika

Vilniaus pedagoginis universitetas

Laima Petrauskienė

VU Ekologijos institutas

Valerijus Rašomavičius

Botanikos institutas

Liutauras Raudonikis

Scanagri, Denmark

Grita Skujienė

VU Gamtos fakultetas

Svajūnas Stankus

VU Ekologijos institutas

Dalius Sungaila

Aplinkos ministerija, GAD

Gabor Szilagyi

Scanagri, Denmark

Bronius Šablevičius

Aukštaitijos nacionalinis parkas

Giedrius Trakimas

VU Aplinkos studijų centras

Alius Ulevičius

VU Aplinkos studijų centras, Ekologijos institutas

Vytautas Uselis

Viešvilės rezervatas

Giedrius Vaivilavičius

Nemuno deltos regioninis parkas

Tomas Virbickas

VU Ekologijos institutas

Anketinės apklausos rezultatai:

Gyvūnų grupė Žinias apie turimus duomenis (neskaitant papildymų) pateikė
Žinduoliai Alius Ulevičius, Rimvydas Juškaitis, Deividas Makavičius
Ropliai ir varliagyviai Giedrius Trakimas
Žuvys Tomas Virbickas, Rimas Repečka
Vabzdžiai Dalius Dapkus, Giedrius Švitra, Vytautas Uselis, Eduardas Budrys
Moliuskai Grita Skujienė, Giedrius Vaivilavičius
Kiti bestuburiai Kęstutis Arbačiauskas, Aloyzas Burba, Laima Petrauskienė

Seminaro vaizdeliai...